BNP Paribas – Konto w promocji Noworoczne konto


Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Noworoczne konto”, a możesz otrzymać nawet 250 zł

250 zł

Promocja „Noworoczne konto” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Noworoczne konto”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Noworoczne konto” i otrzymać nawet do 250 zł

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 15.01.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 29.01.2020 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 250 zł, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(luty 2020 r.)

Wykonując w lutym min. 5 Transakcji bezgotówkowych oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w marcu 2020 r.

100 zł

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(marzec 2020 r.)

Wykonując w tym miesiącu 5 Transakcji bezgotówkowych oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł otrzymasz 150 zł.

Wypłata nagrody w kwietniu 2020 r.

150 zł

1 Rejestracji w promocji „Noworoczne Konto” można dokonać od dnia 2.01.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 15.01.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Noworoczne Konto” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Kategorie: Konta osobistePromocje

Dodane dnia 2 stycznia 2020

Polecane